3η εκδήλωση Διάδοσης- REMOTEMO Project

3η εκδήλωση διάδοσης του έργου REMOTEMO σε αρμόδιο προσωπικό από την Αυστρία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα