Τρίτη Συνάντηση Remotemo

Η κοινοπραξία είχε μια επιτυχημένη Συνάντηση (TPM) στις 27-28 Μαρτίου 2023. Με αυτή τη Συνάντηση, η Κοινοπραξία είχε την ευκαιρία και την ευχαρίστηση να φέρει κοντά Ευρωπαίους εταίρους από την Ισπανία, την Πολωνία, Γερμανία και Ελλάδα για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα του έργου.  

Το Remotemo είναι ένα έργο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στην εξ αποστάσεως εργασία, στο πλαίσιο του οποίου η Κοινοπραξία αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία ανοιχτής πρόσβασης για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για τη ρύθμιση των ψυχικών επιπτώσεων της εξ αποστάσεως εργασίας