Εργαλειοθήκη για υπαλλήλους

Σύστημα τηλε-εκπαίδευσης

Για τους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία, έχουμε αναπτύξει μια εργαλειοθήκη που παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για τις συγκεκριμένες προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που σας επιτρέπει να αξιολογήσετε τις προσωπικές σας ικανότητες εξ αποστάσεως εργασίας. Επιπλέον, προσφέρουμε εκπαιδευτικό υλικό, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, προσομοιώσεις συνεντεύξεων, κουίζ και άλλες εργασίες σχετικά με σχετικές πτυχές της Απομακρυσμένης Εργασίας. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί για να ξεκινήσετε την προπόνησή σας με την εργαλειοθήκη

Βασικές πληροφορίες για την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης

Για την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης, πραγματοποιήσαμε έρευνες με 25 υπαλλήλους ο καθένας στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτή η έρευνα βασίστηκε στα αποτελέσματα προηγούμενων εργασιών του έργου, οι οποίες εντόπισαν ότι έξι τομείς είναι κρίσιμοι για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξ αποστάσεως εργασίας: Αποτελεσματική Επικοινωνία, Επίλυση Προβλημάτων, Υπευθυνότητα, Ισορροπία Επαγγελματικής και Ζωής, Δεξιότητες Ψηφιακής Επικοινωνίας και Αυτοαποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας αποτυπώθηκαν σε μια αναφορά που αποτελεί τη βάση για την εργαλειοθήκη μας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την αναφορά και να κατανοήσετε την έρευνα. Αναφορά - Έρευνα