Παρουσίαση του έργου Remotemo

Παρουσίαση του έργου Remotemo στα μέλη της Saplle.