Zestaw narzędzi dla pracowników

System szkoleń on-line

Dla pracowników pracujących zdalnie opracowaliśmy zestaw narzędzi zapewniający ukierunkowane wsparcie w przypadku konkretnych wyzwań związanych z pracą zdalną. W zestawie narzędzi znajduje się narzędzie do samooceny, które pozwala ocenić Twoje osobiste kompetencje w zakresie pracy zdalnej. Ponadto oferujemy materiały szkoleniowe takie jak e-booki, symulacje rozmów, quizy i inne zadania dotyczące istotnych aspektów pracy zdalnej. Kliknij zielony przycisk, aby rozpocząć szkolenie z zestawem narzędzi

Podstawowe informacje na temat opracowywania zestawu narzędzi

Aby opracować zestaw narzędzi, przeprowadziliśmy ankiety wśród 25 pracowników w każdym z krajów: Niemczech, Polsce, Grecji, Włoszech i Hiszpanii. Ankieta ta opierała się na wynikach poprzednich prac w ramach projektu, które wykazały, że dla skutecznego sprostania wyzwaniom związanym z pracą zdalną, kluczowe znaczenie ma sześć obszarów: skuteczna komunikacja, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, umiejętności komunikacji cyfrowej i poczucie własnej skuteczności. Wyniki, analizę i wnioski z tej ankiety ujęto w raporcie, który stanowi podstawę naszego zestawu narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji, możesz wyświetlić raport i zrozumieć ankietę. Raport - ankiete