Erasmus+ KA2 Partnership

REMOTEMO

Umiejętności społeczne i emocjonalne regulujące psychiczne skutki pracy zdalnej i promujące satysfakcję z pracy. Projekt REMOTEMO wywrze pozytywny wpływ na pracowników, którzy całkowicie lub częściowo pracują z domu, poprawiając zarządzanie tą sytuacją, która w większości przypadków jest anormalna i została wymuszona w ostatnich miesiącach. 

W ramach pierwszego Rezultatu Wyników Intelektualnych (IO1) naszym celem jest zidentyfikowanie sześciu obszarów emocjonalnych, które mają największy wpływ na pracowników zdalnych, oraz opracowanie systemu szkoleń, tak aby ich menedżerowie posiadali narzędzia umożliwiające im zarządzanie w najbardziej odpowiedni sposób, aby utrzymać zdrowie psychiczne i emocjonalne zespołu oraz wydajność i satysfakcję z pracy.

W tym drugim IO zmieniliśmy punkt ciężkości i po pracy z liderami i menedżerami HR skupiliśmy się na pracownikach oraz na tym, jak trenować ich w zakresie emocjonalnego wpływu telepracy w sposób, który nie wpływa negatywnie na ich zdrowie psychiczne, nie zmniejsza ich wydajności i poprawia ich satysfakcję z pracy. Przetestowaliśmy narzędzie, wysyłając je do co najmniej 25 pracowników (w firmach lub organizacjach, w których problemem jest praca zdalna)

Ten IO to zbiór 18 studiów przypadku na temat zarządzania emocjami w pracy zdalnej. Konsorcjum zidentyfikuje w swoich krajach przykłady firm lub organizacje, których działalność jest częściowo lub w większości prowadzona na odległość i które są przykładami szczególnej dbałości o zdrowie emocjonalne swoich pracowników w tych szczególnych okolicznościach.

 

Najnowsze wiadomości

er1

Erasmus Days

Saplle, 14 października z okazji Dni Erasmusa 2022 zdecydowała się zaprezentować inspirujące narzędzia cyfrowe: Te, które powstały w ramach projektu „SHAPE: doskonalenie nauczycieli szkolnych
tpm2

2nd TPM in Padova

8 i 9 września Eduforma była gospodarzem drugiego ponadnarodowego spotkania projektowego Remotemo w Padwie. Wszyscy partnerzy projektu z Niemiec , Hiszpanii , Polski , Włoch i Grecji zebrali się , aby omówić stan projektu , zająć się kwestiami zarządzania i zaplanować kolejne miesiące pracy . Było to fantastyczne spotkanie, pełne wymiany doświadczeń, burzy mózgów i budowania zespołu. Jeszcze raz dziękujemy Eduformie za ugoszczenie Konsorcjum oraz wszystkim partnerom projektu za ich niesamowitą pracę i wysiłek!
REMOTEMO1

Kick of Meeting

REMOTEMO – Social and emotional skills to regulate the mental effects of remote working and promote work satisfaction Aim and focus of the online partnership meeting The online meeting aims…