2η εκδήλωση Διάδοσης- REMOTEMO Project

Εκδήλωση διάδοσης του έργου REMOTEMO σε εκπαιδευτικούς από Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα