Νέα

IMG_20231026_212725

2η πολλαπλασιαστική εκδήλωση από τη Saplle

Στόχος του ΜΕ ήταν να πολλαπλασιάσει τα συστήματα κατάρτισης για τους διευθυντές και τους υπαλλήλους στη συναισθηματική διαχείριση της απομακρυσμένης εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου πέραν της εταιρικής σχέσης και της διάρκειας ζωής του έργου. Ο Λεωνίδας Μποντίλας παρουσίασε νέες καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, ο Γιάννης Γκάζας παρουσίασε τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και τέλος η Χαρά Ρουσουλιώτη παρουσίασε τα εργαλεία του εκπαιδευτικού συστήματος REMOTEMO.
IMG_20231029_201021

1η πολλαπλασιαστική εκδήλωση από τη Saplle

Μια σχετική παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη επικεντρώθηκε με μέγιστο ενδιαφέρον και ουσία στον "εξοπλισμό" των εκπαιδευτικών με τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις 28 Οκτωβρίου 2023. Στόχος της ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματική δυναμική ομάδων σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης για την καλύτερη εμπλοκή των εκπαιδευομένων.
IMG_20230613_173002

Συνάντηση Εκπαίδευσης (LTTA)

Η σύμπραξη διοργάνωσε και συμμετείχε σε μια εκδήλωση εκπαίδευσης σρα Τρίκαλα από 20 Ιουνίου 2013 έως 16 Ιουνίου 2023.
c_img4

Τρίτη Συνάντηση Remotemo

Η κοινοπραξία είχε μια επιτυχημένη Συνάντηση (TPM) στις 27-28 Μαρτίου 2023. Με αυτή τη Συνάντηση, η Κοινοπραξία είχε την ευκαιρία και την ευχαρίστηση να φέρει κοντά Ευρωπαίους εταίρους από την Ισπανία, την Πολωνία, Γερμανία και Ελλάδα για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα του έργου.