Συνεργάτες

Το INDEPCIE (Institute for the personal development, entrepreneurship, coaching and Emotional Intelligence) είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2017 με επίκεντρο την εκπαίδευση στάσεων και τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας με στόχο την αύξηση των αποτελεσμάτων τους τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς τομείς, αναπτύσσοντας τεχνικές και στρατηγικές στους τομείς του coaching, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Το INDEPCIE εκπαιδεύει άτομα στο πλαίσιο των εταιρειών τους, έτσι τόσο τα άτομα όσο και οι οργανώσεις τους αποκτούν δεξιότητες και συνήθειες που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση. Χρησιμοποιούμε τις πιο προηγμένες τεχνικές διδασκαλίας και εκπαίδευσης για να αναπτύξουμε και να πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο ως ειδικοί στη διαχείριση ομάδας, την εκπαίδευση πωλήσεων, τη συναισθηματική διαχείριση και τα κίνητρα. Η INDEPCIE είναι μια νέα εταιρεία που μαθαίνει από την εμπειρία που έχει αποκτήσει το προσωπικό της, οι επαγγελματίες με χρόνια εμπειρίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης και διαχείρισης διακρατικών έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. (Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας) συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και συνεπώς στην απόδοση των κοινωνικοτεχνικών συστημάτων και των παραγόντων ή μελών τους μέσω της ανάπτυξης μεθόδων και οργάνων, πρακτικής έρευνας, εκπαίδευσης και ενδιάμεσης δράσης από την ίδρυσή του το 2000. Οι τομείς εργασίας είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση ενηλίκων, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συμμετοχή στα κοινά και η εργασία με νέους. Το φάσμα των τομέων κυμαίνεται από υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες έως εκπαιδευτικά ιδρύματα και μηχανολογία και μηχανολογία φυτών. Σημαντικές κατευθυντήριες αρχές της δουλειάς μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η χρήση των πόρων, η κοινωνική, οικονομική και πολιτική συμμετοχή, η διαφορετικότητα και η ισότητα, η ένταξη και η ένταξη. Μαζί με θεσμικούς και ιδιώτες υποστηρικτές, πελάτες και συνεργάτες, η HeurekaNet αναζητά εναλλακτικές λύσεις και αναπτύσσει φιλόδοξα νέες λύσεις που επιτρέπουν στα άτομα και τα περιβάλλοντα συστήματα να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους με βιώσιμο τρόπο. https://www.heurekanet.de/

Η «Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης», S.A.P.L.Le., είναι μια Επιστημονική Ένωση, που εκπροσωπεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματίες με εδραιωμένο ενδιαφέρον για τη χρήση, εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών κατάρτισης και νέων τεχνολογιών στον τομέα της Υγείας, Πολιτισμός, Περιβάλλον και κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το Neotalentway είναι μια συμβουλευτική εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διαχείριση ταλέντων, την ψηφιοποίηση και την επιχειρηματικότητα. Είναι μια εταιρεία που εστιάζει στην αύξηση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες για μέγιστη προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Ο κύριος στόχος μας είναι να ευνοήσουμε και να αναπτύξουμε δεξιότητες ταλέντων στους ανθρώπους. Επίσης, παρέχουμε εκπαίδευση διδασκαλίας, διευθυντικές δεξιότητες, βασικές ικανότητες, ψηφιακές δεξιότητες, soft skills, επιχειρηματική ικανότητα, μάρκετινγκ, επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων και συναισθηματική νοημοσύνη. Εργαζόμαστε επίσης σκληρά στον ψηφιακό τομέα, εκπαιδεύοντας άτομα στην ψηφιακή ικανότητα, αναπτύσσοντας ψηφιακές πηγές κατάρτισης για εκπαιδευτές, δασκάλους, εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα κατάρτισης, συμβούλους κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης στην περιοχή μας και αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό ειδικά μετά από αυτή την πανδημική κατάσταση. https://neotalentway.com/

Το Eduforma είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο διαπιστευμένο στην Περιφέρεια του Βένετο για παρεμβάσεις κατάρτισης δια βίου μάθησης v(VET), καθώς και για Υπηρεσίες Προσανατολισμού και Εργασίας. Η Eduforma, που ιδρύθηκε το 2003, προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής διαχείρισης. εξειδικεύεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αυξάνοντας τις δεξιότητες των ανθρώπων για την αντιμετώπιση επαγγελματικών προβλημάτων που αφορούν τις συγκεκριμένες ικανότητές τους. Η Eduforma συντάσσει, συντονίζει και διαχειρίζεται προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια του Βένετο (μέσω του ΕΚΤ), που απευθύνονται σε άνεργους νέους και ενήλικες. Η Eduforma είναι διαπιστευμένη ως «Γωνιά Νέων» για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου «Εγγύηση για τη Νεολαία». Χάρη στις υλοποιήσεις διαφορετικών έργων της ΕΕ - η Eduforma έχει πλέον ισχυρή εμπειρία σε νέα μοντέλα ανάπτυξης μεθόδων εκπαίδευσης. https://www.eduforma.it/

Το WYŻSZA SZKOŁA EKONOOMII INNOWACJI W LUBLIN είναι ένα μη κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2001. Το WSEI προσφέρει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους. Είναι ένα εθνικά αναγνωρισμένο ίδρυμα που έχει ήδη λάβει πολυάριθμα βραβεία για την εκπαίδευση προσανατολισμένη στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το WSEI τροποποιεί συνεχώς την εκπαιδευτική του προσφορά για να ταιριάζει με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το Πανεπιστήμιο έχει πάνω από 6000 φοιτητές (από τους οποίους περίπου το 80% είναι εξωσχολικοί φοιτητές) και σχεδόν 400 προσεκτικά επιλεγμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, καθώς και μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω μιας σειράς συναφών επαγγελματικών μαθημάτων, που υποστηρίζονται από εντατικές δραστηριότητες έρευνας και μεταφοράς γνώσης. Το WSEI εστιάζει στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού τομέα. HTTPS://WWW.WSEI.LUBLIN.PL/