Partnerzy

INDEPCIE (Instytut Rozwoju Osobistego, Przedsiębiorczości, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej) to firma szkoleniowa założona w 2017 roku ukierunkowana na szkolenie postaw i poprawę efektywności pracy. Współpracujemy z naszymi klientami w celu poprawy osiąganych przez nich rezultatów zarówno w obszarach osobistych jak i zawodowych. Rozwijamy techniki i strategie w obszarach coachingu, inteligencji emocjonalnej i programowania neurolingwistycznego (NLP). INDEPCIE prowadzi szkolenia zarówno indywidualne jak i grupowe prowadzące do ciągłego doskonalenia. Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane techniki nauczania. Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu zespołem, szkoleniu w zakresie technik sprzedaży, zarządzaniu emocjami i motywacją.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. (Niezależny Instytut Edukacji, Badań i Innowacji) od momentu powstania przyczynia się do rozwoju kompetencji, a tym samym wydajności systemów społeczno-technicznych oraz ich aktorów lub członków poprzez rozwój metod i instrumentów, badania praktyczne, edukację i działania pośrednie w 2000 r. Obszary pracy to kształcenie zawodowe, kształcenie dorosłych, szkolnictwo wyższe, zaangażowanie obywatelskie i praca z młodzieżą. Spektrum sektorów sięga od usług zdrowotnych i społecznych po instytucje edukacyjne oraz inżynierię mechaniczną i roślinną. Najważniejszymi zasadami przewodnimi naszej pracy są zrównoważony rozwój i wykorzystanie zasobów, uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, różnorodność i równość, integracja i włączenie społeczne. Wraz ze zwolennikami instytucjonalnymi i prywatnymi, klientami i partnerami HeurekaNet szuka alternatyw i opracowuje ambitnie nowe rozwiązania, które pozwalają jednostkom i otaczającym je systemom rozwijać i wykorzystywać swój potencjał w zrównoważony sposób. https://www.heurekanet.de/

„Stowarzyszenie Naukowe Promocji Kształcenia Ustawicznego” SAPLLe., jest stowarzyszeniem naukowym, reprezentującym absolwentów szkół wyższych oraz profesjonalistów zainteresowanych stosowaniem, wdrażaniem i upowszechnianiem innowacyjnych metod kształcenia, praktyk szkoleniowych i nowych technologii w zakresie zdrowia, kultury, środowiska i innych dziedzin działalności człowieka.

Neotalentway to firma doradcza zajmująca się edukacją i szkoleniami, która koncentruje się na rozwoju umiejętności, zarządzaniu talentami, cyfryzacji i przedsiębiorczości. Jest to firma skoncentrowana na podnoszeniu jakości we wszystkich procesach w celu maksymalnego rozwoju osobistego i zawodowego. Naszym głównym celem rozwijanie talentów. Dostarczamy również szkolenia z umiejętności menedżerskich, cyfrowych, miękkich, z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i inteligencji emocjonalnej. Działamy również aktywnie w obszarze cyfrowym, prowadząc szkolenia oraz rozwijając cyfrowe zasoby szkoleniowe dla trenerów dla trenerów i instytucji szkoleniowych.W ten sposób wspieramy cyfryzację edukacji, co jest szczególnie ważne w rzeczywostości ukształtowanej przez pandemię. Strona internetowa: https://neotalentway.com/

Eduforma jest akredytowanym w regionie Veneto centrum edukacyjnym zajmującym się interwencjami szkoleniowymi w zakresie uczenia się przez całe życie (VET), a także usługami poradnictwa i pośrednictwa pracy. Założona w 2003 roku Eduforma oferuje usługi szkoleniowe i doradcze m.in. w zakresie zarządzania. Specjalizujemy się w rozwoju zasobów ludzkich i podnoszeniu zdolności do stawiania czoła problemom zawodowym dotyczącym konkretnych kompetencji. Eduforma opracowuje, koordynuje i zarządza projektami szkoleniowymi finansowanymi przez Region Veneto (za pośrednictwem EFS), skierowanymi do bezrobotnej młodzieży i dorosłych. Eduforma jest akredytowana jako „Kącik dla młodzieży” w celu wdrożenia europejskiego planu „Gwarancja dla młodzieży”. Dzięki realizacji różnych projektów unijnych Eduforma posiada duże doświadczenie w opracowywaniu nowych modeli rozwoju metod szkoleniowych. Strona internetowa: https://www.eduforma.it/

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE jest niepaństwową szkołą wyższą założoną w 2001 roku. WSEI oferuje programy studiów wyższych w różnych dyscyplinach akademickich. Jest to uczelnia uznana w kraju, która otrzymała już wiele nagród za kształcenie zorientowane na rynek pracy. Ponadto WSEI nieustannie modyfikuje swoją ofertę edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb rynku pracy. Uczelnia ma ponad 6000 studentów (z czego ok. 80% to studenci zaoczni) i prawie 400 starannie dobranych i doświadczonych pracowników dydaktycznych. Zapewnia kompleksowe podejście do edukacji, a także unikalne doświadczenia i możliwości rozwoju poprzez szereg powiązanych ze sobą kursów zawodowych, wspieranych intensywną działalnością badawczą i transferem wiedzy. WSEI koncentruje się na budowaniu mostów pomiędzy biznesem a sektorem akademickim. HTTPS://WWW.WSEI.LUBLIN.PL/