Erasmus+ KA2 Partnership

REMOTEMO

Umiejętności społeczne i emocjonalne regulujące psychiczne skutki pracy zdalnej i promujące satysfakcję z pracy. Projekt REMOTEMO wywrze pozytywny wpływ na pracowników, którzy całkowicie lub częściowo pracują z domu, poprawiając zarządzanie tą sytuacją, która w większości przypadków jest anormalna i została wymuszona w ostatnich miesiącach. 

W ramach pierwszego Rezultatu Wyników Intelektualnych (IO1) naszym celem jest zidentyfikowanie sześciu obszarów emocjonalnych, które mają największy wpływ na pracowników zdalnych, oraz opracowanie systemu szkoleń, tak aby ich menedżerowie posiadali narzędzia umożliwiające im zarządzanie w najbardziej odpowiedni sposób, aby utrzymać zdrowie psychiczne i emocjonalne zespołu oraz wydajność i satysfakcję z pracy.

W tym drugim IO zmieniliśmy punkt ciężkości i po pracy z liderami i menedżerami HR skupiliśmy się na pracownikach oraz na tym, jak trenować ich w zakresie emocjonalnego wpływu telepracy w sposób, który nie wpływa negatywnie na ich zdrowie psychiczne, nie zmniejsza ich wydajności i poprawia ich satysfakcję z pracy. Przetestowaliśmy narzędzie, wysyłając je do co najmniej 25 pracowników (w firmach lub organizacjach, w których problemem jest praca zdalna)

Ten IO to zbiór 18 studiów przypadku na temat zarządzania emocjami w pracy zdalnej. Konsorcjum zidentyfikuje w swoich krajach przykłady firm lub organizacje, których działalność jest częściowo lub w większości prowadzona na odległość i które są przykładami szczególnej dbałości o zdrowie emocjonalne swoich pracowników w tych szczególnych okolicznościach.

 

Najnowsze wiadomości

IMG_20231026_212725

Drugie wydarzenie upowzechniające zorganizowane przez Sapple

Celem ME było zwielokrotnienie systemów szkoleniowych dla menedżerów i pracowników w zakresie zarządzania emocjami w pracy zdalnej, w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu po zakończeniu partnerstwa projektowego i okresu jego trwania. Leonidas Bontilas pokazał nowe innowacyjne metody edukacyjne, Giannis Gazas przedstawił otwarte zasoby edukacyjne, a Xara Rousoulioti zaprezentowała narzędzia systemu szkoleniowego REMOTEMO.
IMG_20231029_201021

Piersze wydarzenie upowzechniające zorganizowane przez Sapple

Powiązana prezentacja, która odbyła się w Muzeum Tsitsani, spotkała się z maksymalnym zainteresowaniem i odbiorem. Wydarzenie koncentrowało się na "wyposażeniu" nauczycieli w narzędzia technologiczne w celu poprawy sposobu nauczania na odległość i odbyło się 28 października 2023 roku. Jego celem było wzmocnienie zdolności nauczycieli do tworzenia i utrzymywania skutecznej dynamiki grupowej w cyfrowych środowiskach uczenia się, aby lepiej angażować uczniów.
IMG_20230613_173002

Szkolenie dla kadry

Nasze partnerstwo 𝐑𝐄𝐌𝐎𝐓𝐄𝐌𝐎 z radością informuje, że zorganizowało i uczestniczyło w ekscytującym wydarzeniu C1 – Train for Trainer w miejscowości 𝑻𝒓𝒊𝒌𝒂𝒍𝒂 w Grecji w dniach 13–15 czerwca 2023 r.
c_img4

Transnarodowe Spotkanie Projektowe (TPM)

Partnerstwo 𝐑𝐄𝐌𝐎𝐓𝐄𝐌𝐎 przeprowadziło zakończone sukcesem Transnarodowe Spotkanie Projektowe (TPM) w dniach 27-28 marca 2023. Dzięki temu spotkaniu Konsorcjum miało okazję i przyjemność zgromadzić europejskich partnerów z Hiszpanii 🇪🇸, Polski 🇵🇱, Niemiec 🇩🇪 i Grecji 🇬🇷 w celu omówienia kolejnych etapów projektu.