Το έργο

Το ξέσπασμα του κορωνοϊού και οι περιορισμοί σημαίνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων είχε την πρώτη του εκτεταμένη εμπειρία τηλεργασίας. Πράγματι, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη σημασία της για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της παραγωγής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, η ξαφνική και αναγκαστική εφαρμογή του έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις για τα κράτη μέλη, τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τις εταιρείες, οι οποίες χρειάστηκε να προσαρμοστούν σε έναν νέο τρόπο εργασίας που μόλις είχε εφαρμοστεί πριν από τον Covid 19. Το έργο REMOTEMO θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οι εργαζόμενοι που εργάζονται πλήρως ή εν μέρει από το σπίτι, βελτιώνοντας τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανώμαλη και αναγκαστική τους τελευταίους μήνες.

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι

 • Το REMOTEMO στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την έξυπνη εργασία ως φυσική εξέλιξη της τηλεργασίας.
 • Το έργο REMOTEMO θα έχει θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους που εργάζονται πλήρως ή εν μέρει από το σπίτι, βελτιώνοντας τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανώμαλη και επιβάλλεται τους τελευταίους μήνες. 

Σκοποί

 • για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις της τηλεργασίας
 • να λάβει υπόψη την ανάγκη συναισθηματικής διαχείρισης των επιπτώσεων
  της τηλεργασίας
 • να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της τηλεργασίας τόσο από προσωπική όσο και από κοινωνική άποψη
 • να κατανοήσουν τους διαπροσωπικούς τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης.
 • να γνωρίζει τα σημεία του βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης που εφαρμόζεται στην απόδοση της εργασίας
 • για την προώθηση της ισορροπίας εργασίας/οικογένειας.
 • αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία στην εξ αποστάσεως εργασία.
 • να κατανοήσουν την έννοια της έξυπνης εργασίας και τα πλεονεκτήματά της.

Ομάδες Στόχου

 • Εργαζόμενοι οποιουδήποτε κλάδου που έχουν αναγκαστεί να εργαστούν εξ αποστάσεως, ιδίως όσοι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών απασχόλησής τους, επικεντρώνονται περισσότερο στην εργασία από το σπίτι.
 • Διευθυντές, εργοδότες και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι από ηγετική θέση θα πρέπει να γνωρίζουν την ανθρώπινη διαχείριση της τηλεργασίας λόγω των έντονων κοινωνικών συνεπειών του, καθώς και των προσωπικών επιπτώσεων στην υγεία ότι αυτό συνεπάγεται.

Αποτελέσματα

 • ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ηγέτες και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού με 18 podcast και οδηγίες.
 • ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους εργαζόμενους και μια εργαλειοθήκη με 30 πρακτικά εργαλεία
 • ένα σύνολο 18 περιπτωσιολογικών μελετών σε μορφή βίντεο

Το έργο «REMOTEMO» συνδημιουργείται με τη διεθνή συνεργασία έξι οργανισμών από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Γνωρίστε τους στόχους, τις δραστηριότητές μας (εδώ) και τα στοιχεία επικοινωνίας (εδώ)